OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi slovenskej republiky.

Všetky údaje získané od zákazníkov sa využívajú výhradne na účely na ktoré boli poskytnuté a nie sú poskytované tretím osobám. Výnimkou sú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je potrebný pre doručenie tovaru.