REKLAMAČNÝ PROTOKOL


Vážení zákazníci,

v prípade, že ste sa rozhodli reklamovať tovar zakúpený prostredníctvom nášho internetového obchodu, prosím  skopírujte a vyplňte tento formulár.
Údaje uveďte pravdivo a kompletne. Urýchlite tým svoju reklamáciu.

 

Internetový obchod Pečať zdravia

REKLAMAČNÝ PROTOKOL

ÚDAJE OD ZÁKAZNÍKA (tu prosím vypíšte požadované informácie)

Meno a priezvisko (firma):

Adresa:

 

Telefón:

E-mail:

 

ÚDAJE K REKLAMOVANÉMU TOVARU

Názov, veľkosť, kód, cena produktu:

 

Zakúpený dňa:

Číslo faktúry alebo dokladu z registračnej pokladne:

Dátum zistenia nedostatku:

 

POPIS REKLAMÁCIE (tu prosím uveďte podrobný popis nedostatkov):

 

 

 

 

...................................................

Podpis zákazníka

 

NÁVRH SPÔSOBU VYBAVENIA REKLAMÁCIE

* opraviť a vrátiť resp. poslať späť *  vymeniť a vrátiť resp. poslať späť * vystaviť dobropis na reklamovaný tovar * iný:

__________________________________________________________________________________________________

ÚDAJE OD KONTROLÓRA (túto časť vypĺňa kontrolór, tu prosím nepíšte)

POPIS ZISTENÝCH NEDOSTATKOV:

 

 

 

Reklamovaný tovar bol prijatý od klienta:

* osobne * pošta * kuriér * iné:

.................................................

Podpis kontrolóra

 

SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE:

* oprava a vrátenie klientovi * výmena a vrátenie klientovi * vystavenie dobropisu na reklamovaný tovar * iný:

 

OSTATNÉ ÚDAJE

Dátum prevzatia reklamácie:

Dátum vybavenia reklamácie:

Reklamáciu vybavoval:

 

 

...................................................        .................................................

Podpis pracovníka                               Podpis zákazníka

 

 

* - nehodiace sa škrtnite

- kópia dokladu o kúpe (faktúra) musí byť súčasťou každej reklamácie

- v prípade poškodenia tovaru pri preprave je nutné priložiť aj reklamačný protokol prepravcu

 

Adriana Kupcová , Važecká 5,040 12 Košice  IČO: 44 329547, DIČ:  1047166923, č.ž.r.- 820-64114