Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v  internetovom obchode Pečať zdravia

Pečať zdravia s.r.o.

IČO: 52475115

DIČ: 2121060326

Tieto obchodné podmienky sa riadia zákonmi SR

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásených predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

 

2. OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB

Ponúkame vám možnosť nákupu priamo z Vášho domova, kde môžete nakupovať nonstop.
Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. Rozmery, váha, výkony, kapacita a ostatné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách sú údajmi záväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcov. V prípade nezrovnalostí Vás samozrejme budeme kontaktovať.
Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky.

V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo ku zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, bude naša firma objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať a to nasledovne:

– kupujúcemu bude zaslaná emailom informácia o zmene ceny alebo dodávaného sortimentu spolu so žiadosťou o odsúhlasenie zmien v záväznej objednávke.

– kupujúci má právo zrušiť objednávku pokým by mu zmena ceny ,termínu dodávky alebo sortimentu nevyhovovala.

– v prípade nekompletnosti dodávky má kupujúci právo zrušiť objednávku.

– pokým kupujúci súhlasí s plnením záväznej objednávky aj na viackrát účtuje sa poštovné a balné len raz.
Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH.

 

3. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Každú objednávku môžete do 24 hodín zrušiť a to telefonicky, či e-mailom a to bez udania dôvodu. Stačí uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru či služby.

 

4. BALNÉ A POŠTOVNÉ

Objednaný tovar vám zašleme buď Slovenskou poštou  – dobierka 3,80 € alebo GLS kuriérom – pri dobierke 4,60 €. Pri objednávke  nad 80,00 € neplatíte poštovné. Zákazníkom mimo Slovenska na požiadanie obratom zašleme obchodné podmienky.

 

5. DODACIA LEHOTA

a) Bežná dodacia lehota tovarov je 5 pracovných dni.

b) Pokiaľ tovar nie je skladom dodacia lehota môže byť viac ako 15 dní – o predpokladanom dodacom termíne e-mailom informujeme kupujúceho.
c)
Predávajúci má právo vybaviť objednávku aj čiastočne. V tomto prípade sa účtuje poštovné a balné iba pri prvom doručení čiastočného vybavenia objednávky.
d)
Tovar je po expedícií zo spoločnosti doručený zákazníkovi do 72 hodín.

 

6. VÝMENA TOVARU

V prípade potreby Vám nepoužitý a nepoškodený tovar vymeníme za iný druh. Tovar stačí zaslať doporučeným balíkom (nie na dobierku) na našu adresu. Náklady spojené s výmenou nesie v plnej výške kupujúci.

 

7. VRÁTENIE TOVARU

Tovar môžete vrátiť bez udania dôvodu do 14 pracovných dní od jeho prevzatia. V tejto lehote je potrebné nás informovať e-mailom alebo písomne. Tovar v originálnom obale môžete poslať poštou na našu adresu doporučene(nie na dobierku!!) Peniaze poukážeme na Váš účet alebo pošleme poštovou poukážkou do 14 dní.

 

8. REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

Prípadné reklamácie vyriešime k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný ihneď nahlásiť našej firme.

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.

Záruka sa nevzťahuje pri:

a) nesprávnom použití výrobku
b) nesprávnom skladovaní

 

Postup pri reklamácii:

1) Informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom, či písomne
2) tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu
3) do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu
4) doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode
Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru našou firmou.
________________________________________

Zákony a predpisy:
– zákon číslo 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji
– zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

Spôsoby doručenia:

1. Slovenskou poštou

 

a) na dobierku:

Poštovné a balné je 3,80 €.

Pokiaľ je celková cena objednávky vyššia ako 80,00 , je poštovné i balné ZADARMO.

 

 

 

2.prepravnou spoločnosťou GLS

a) na dobierku

Poštovné a balné  je 4,60 €

Pokiaľ je celková cena objednávky vyššia ako 80,00 € , je poštovné i balné ZADARMO.

 

Alternatívne riešenie sporov

  1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na pecat.zdravia@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
  2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na
    https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.
  3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.